Rastervinklar

0

Rasteret för varje delfärg läggs i en bestämd vinkel för att inte oönskade preferensmönster skall uppstå.