Rastermätare

0

I regel en transparent mätskiva som man mäter rastervinklar och rastertäthet med.