Rasterhtäthet

0

Anger hur tätt ett raster ä. Anges i lpi (Lines per Inch).