Rasterfenomen

0

Moiré är exempel på rasterfenomen.