Rastercell

0

,Inom en rastercell byggs rasterpunktens upp av s.k. exponeringspunkter (mäts i dpi). I rastercellen placeras exponeringspunkterna på ett bestämt sätt, dessa exponeringspunkter bildar sedan själva rasterpunkten. Storleken på rastercellen baseras på rastertätheten (mäts i lpi).