Raster

0

Punkter i olika storlek som simulerar gråtoner i tryck.