Radfall

0

Detsamma som ofrivillig omflödning. Kan uppstå vid byte av font eller när dokument öppnas i ett annat program eller samma program med förändrade typografiska inställningar. Innebär att textrader bryts på ett oönskat sätt. Vanligt problem när dokument skickas för att öppnas i andra datorer.