Punktförstoring

0

,Vid plåtexponeringen, när tryckfilmen kopieras till plåt storleksförändras rasterpunkten. Vid negativ plåtframställning (se negativ film)är det inte ovanligt att rasterpunkterna förstoras något, vilken mäts i procent. Punktförstoring är även ett fenomen som också uppstår under själva tryckprocessen, beroende på papper, tryckmetod och rastertäthet. Detta tar man hänsyn till vid själva fotosättningen/separeringen.