Punktförminskning

0

,Vid plåtexponeringen, när tryckfilmen kopieras till plåt storleksförändras rasterpunkten. Vid positiv plåtframställning (se positiv film)är det inte ovanligt att rasterpunkterna förminskas något, vilken mäts i procent.