Profiler

0

Den teknik som ingår vid trycksaksproduktion består av enheter som besitter olika egenheter och brister. Vid kalibrering mot olika referenspunkter kan man ta hänsyn till dessa i så kallade profiler.