Primärkulörer

0

,De grundkulörer ett kulörsystem utgår från, till exempel Cyan, Magenta, Yellow (CMY) och Red, Gree, Blue (RGB).