Prima

0

,Det som trycks ‘först’, dvs. tryckarkets framsida.