Prima-sekunda

0

Vid dubbelsidigt tryck skjuts primasidan och sekundasidan ut på samma film/plåt.