Prepressföretag

0

,Företag som erbjuder tryckförberedande tjänster, som bildscanning, separering, filmutskjutning, etc.