Preflight

0

Uttryck för ‘provkörning’ av ett dokument innan tryck. Utförs för att kontrollera dokumentet och dess beståndsdelar är korrekt inställda för önskat tryckresultat.