PPD

0

,Postscript Printer Description. En fil som innehåller information om en viss utskriftsenhet, dvs information för att det skall gå att skriva ut på den.