Postscript

0

,Ett sidbeskrivningsspråk, utvecklat av Adobe.