Postscript tolk

0

En programvara som översätter Postscriptkod och överför den till en bitkarta med exponeringspunkter eller bildskärmspunkter.