Postscript kod

0

Är den information som finns först i en Postscript-fil.