Plåtset

0

Den totala uppsättningen plåtar för ett och samma tryckark.