Plåtintag

0

Det arbetsmoment när tryckplåten injusteras i tryckpressen.