Plåtframkallning

0

Efter plåtexponeringen framkallas tryckplåten med hjälp av kemiska vätskor.