Plåtexponering

0

,Exponeringsprocess av tryckplåt, sker med ultraviolett ljus antingen via genomlysning av tryckfilm eller med hjälp av laserteknik.