Planscanner

0

,Som namnet anger läggs originalet plant på en bädd i scannern för inläsning, vanligtvis ett glas.