Pixelgrafik

0

,Pixel – den minsta enheten (byggstenen) i en digital bild. Pixeltätheten mäts vanligtvis i per tum eller per cm, där fler pixlar ger desto högre upplösning. Motsats till en objektgrafik.