Pigment

0

Den komponent som ger tryckfärgen dess kulör.