PICT

0

Picture File är ett bildformat. Används internt på macar för ikoner och annan systemgrafik. Motsvarighet till BMP på PC:s. Är ej anpassade för trycksaker utan fungerar främst som monterings-/placeringsbild.