Perfectortryckverk

0

Innebär att båda sidorna av ett ark trycks samtidigt med två gummicylindrar som utnyttjar varandra som mottryckscylindrar.