Passning

0

Innebär att samtliga tryckfärger ligger i exakt fas med varandra och/eller att satsyta respektive prima och sekunda matchar varandra.