Passmärke

0

Passmärket används för att kontrollera att delfärgerna trycks i enlighet med separeringen och filmutskjutningen.