Optisk skiva

0

,Datalagringsmedia som läses och skrivs med hjälp av ljus/laser, exempelvis CD.