OPI

0

Open Prepress Interface. Möjliggör skifte mellan hög- och lågupplöst variant av en bild. En lågupplöst bild (bildskärmsupplösning) kräver vanligtvis mindre lagringsminne och fungerar i regel som markeringsbild i en layout för att sedan bytas ut mot en högupplöst vid film- eller plåtframställning.