Opacitet

0

Varibel/mått på papperets ogenomskinlighet.