Omkast

0

,En utskjutning som möjliggör dubbelsidigt tryck som ger bara ett intag, dvs tryckarket vänds efter att ha tryckts på ena sidan för att med samma griparkant tryckas med samma plåt på andra sidan av tryckarket.