Omflödning

0

Detsamma som ofrivilligt radfall. Kan uppstå vid byte av font eller när dokument öppnas i ett annat program eller samma program med förändrade typografiska inställningar. Vanligt problem när dokument skickas för att öppnas i andra datorer.