Objektgrafik

0

Objektgrafik byggs upp av matematiska beskrivningar/koordinater till skillnad från punkt/pixelbaserade bildelement. Teckensnitt till exempel byggs upp genom objektgrafik (Bezierkurvor). Kallas ibland felaktigt för vektorgrafik.