Obestruket papper

0

Ett papper som inte fått ytan förbehandlad med ett bindemedel för att få bättre tryckegenskaper. Vanligtvis ytlimmas obestrukna papper för att få en god ytstyrka.