Negativ film

0

,Grafiskt film som är svart och har genomskinliga ytor, dvs tryckande ytor.