NCS

0

,Natural Color System, ett svenskt kulörsystem. Med NCS kan alla tänkbara ytfärger beskrivas och ges NCS-beteckningar. De sex rena färgerna, som är grunden för människans inbyggda förmåga att karakterisera olika färger, är: vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G – de sex elementarfärgerna. NCS-systemet grundar sig på hur mycket en viss färg verkar likna någon av dessa sex elementarfärger.