NCI-nivå

0

,Normal Color Intensity, ett mått på optimal färghållning och kontrast i tryckpressen. Fås fram genom mätning av den relativa tryckkontrasten för en viss tryckprocess.