Mottryckscylinder

0

Den tryckcylinder i pressen som trycker papperet mot den cylinder som överför färgen till papperet.