Moiré

0

Uttryck för ett störande interferensmönster i tryckta bilder och tonplattor. Beror på ‘felaktiga’ rastervinklar. Rasterpunkterna bildar regelbundna mönster. Även vanligt fenomen när man scannat in en bild från en trycksak som skall användas på nytt i en ny trycksak (objektmoiré).