Misspass

0

När ett tryckoriginal färgdelas mot de respektive delfärgerna måste de tryckas i exakt förhållande de separerades (se även passmärke). Misspass kan bero på ett felaktig filmmontage eller felaktig inställning i tryckpressen (se registerstift).