Metameri

0

När två kulörer uppfattas som identiska i ett ljus för att sedan uppfattas olika när de betraktas i ett annat ljus.