Maximal färgmängd

0

,Kan vara ett värde mellan 240 och 340 procent. Värdet anger den maximalt tillåtna totala mängden av de fyra delfärgerna. Värdet är beroende av variabler som tryckpressens egenskaper, tryckmetod och pappersval. Procentsatsen är en total av delfärgerna, teoretiskt sett kan man uppnå 400 procent, dvs 100 procent från varje delfärg. För mycket färg innebär smetrisk och problem med färghållningen.