LZW komprimering

0

,Ickeförstörande komprimeringsmetod. LZW kan användas bilder sparas i TIFF-format. Förkortning efter Lempel, Ziv och Welch som skapade den