LPI

0

Lines per inches. Rastertäthet för en trycksak anges/mäts i LPI.