Litografisk princip

0

Bygger på principen att olja/fett inte är förenligt med vatten. Tryckande yta drar till sig färg och icke tryckande ytor drar till sig vatten.