Linjeraster

0

Ett raster som är uppbyggt av linjer som varierar i tjocklek.