Länk

0

,Koppling eller hänvisning. Till exempel en bild i ett dokument, som inte är ‘inbakad’ i dokumentfilen, länkas bildfilen till dokumentet, vilket innebär att en komplett utskrift kräver både dokumentet och bildfilen. Ett vanligt misstag är att man levererar enbart dokumentet till tryckeriet och glömmer bildfilerna (länkarna).